Preaload Image

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Các khóa học phục hồi chức năng

Showing 1-8 of 8 results

CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 4 +Học Kỳ 5

0
student
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 6

0
student
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 2 + Học Kỳ 3

0
student
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 1

1
student
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

TRUNG CẤP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 4

2
students
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

TRUNG CẤP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 3

7
students
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

TRUNG CẤP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 2

14
students
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫

TRUNG CẤP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – Học Kỳ 1

4
students
1₫

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng:(hay Kỹ thuật vật lý trị liệu) là ngành học đào tạo ra những bác sỹ giúp bệnh...

1₫